Міжнародна науково-методична Інтернет-конференція

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Мета конференції – вивчення досвіду, проблем та  перспектив розробки і застосування інноваційних технологій у процесі підготовки конкурентоспроможних фахівців; обговорення можливості та доцільності  створення банка інтерактивних педагогічних технологій в Україні на засадах інтелектуальної власності.

 

Для участі у конференції необхідно не пізніше 2 жовтня надіслати матеріали на адресу inpedtex@vntu.edu.ua. До 3 жовтня необхідно надіслати статтю (за бажанням автора).

 

Матеріали конференції будуть опубліковані на сайті конференції.

 

Статті, що містять нові наукові результати з педагогічних наук  будуть рекомендовані до видання у фаховому журналі (з переліку фахових видань ВАК/МОН України):

Завантажити інформаційне повідомлення: ua, ru.