ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Вінницький національний аграрний університет
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький національний університет
Національний університет біоресурсів та природокористування України
Українська інженерно-педагогічна академія
Кримський інженерно-педагогічний університет
Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
ВНЗ УКООПСПІЛКИ «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 

ГОЛОВА КОНФЕРЕНЦІЇ

Грабко В.В., д.т.н., проф. (ВНТУ, Україна)

 

СПІВГОЛОВА КОНФЕРЕНЦІЇ

Петрук В.А., д.пед.н., проф. (ВНТУ, Україна)

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Мокін Б.І., д.т.н., проф., акад. НАПН України (НАПН Україна, ВНТУ, Україна)
Клочко В.І., д.пед.н., проф. (ВНТУ, Україна)
Хом’юк І.В., к.пед.н, доц. (ВНТУ, Україна)
Михалевич В.М., д.т.н., проф. (ВНТУ, Україна)
Скафа О.І, д.пед.н., проф. (ДонНУ, Україна)
Джеджула О.М., д.пед.н., проф. (ВНАУ, Україна)
Власенко К.В., д.пед.н., проф. (Донбаська державна машинобудівна академія, Україна)
Тверезовська Н.Т., д.пед.н., проф. (НУБіП, Україна)
Сидоренко В.К., д.пед.н.,проф., член-кор. НАПНУ (НУБіП, Україна)
Амеліна С.М., д.пед.н.,проф. (НУБіП, Україна)
Рідей Н.М.,  д.пед.н.,проф. (НУБіП, Україна)
Іванченко Є.А., д.пед.н.,проф. (Одеський інститут фінансів, Україна)
Корольков Ю.Д., д.ф.-м.н., проф. (ІДУ, Росія)
Лазарєв М.І, д.пед.н., проф. (Українська інженерно-педагогічна академія, Україна)
Тархан Л.З., д.пед.н., проф. (Кримський інженерно-педагогічний університет, Україна)
Нічуговська Л.І., д.пед.н., проф. (ВНЗ УКООПСПІЛКИ «Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна)
Василенко В.Б., д.т.н., проф. (Новий університет Лісабона, Португалія)
Войцик Вальдемар, д.т.н., проф. (Люблінська Політехніка, Польща)
Прадівлянний М.Г., к.пед.н., доц. (ВНТУ, Україна)
Хом’юк В.В., к.т.н., доц. (ВНТУ, Україна)
Ковальчук М.Б., к.пед.н., доц. (ВНТУ, Україна)
Сачанюк-Кавецька Н.В., к.т.н., доц. (ВНТУ, Україна)
Кирилащук С.А., к.пед.н., доц. (ВНТУ, Україна)
Бондаренко З.В., к.пед.н., доц. (ВНТУ, Україна)

Коломієць А.А., к.пед.н., доц. (ВНТУ, Україна)