ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

       Обсяг матеріалів – до 3-х сторінок;

 

       формат – А4, гарнітура – MS Word; шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1, абзац – 1,25 см. поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.

 

       У лівому верхньому куті вказується УДК. Нижче – через один пробіл – назва публікації (великими жирними літерами по центру). Нижче (по центру) – ім’я та прізвище кожного автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто, країна. Далі – через один пробіл – текст.

 

       У кінці тексту – через один пробіл – література (жирним і по центру). Посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.

 

       Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.

 

       Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

 

Зразок оформлення матеріалів